Telefon: 50 69 45 68

e-mail: bestyrelsen@ghsgreve.dk

På denne side kan ejendomsmæglere finde relevant information til brug ved en hushandel.

Succeshuse anno 70erne

GHS har foreningsaftale med YouSee, som leverer signalet igennem YouSee’s kabler. Der er IKKE tilslutningspligt, men mulighed for 3 pakker, samt "Bland Selv" løsninger. Da hovedparten af beboerne allerede har YouSee i deres hus, er det vigtigt, at aftalen opsiges, eller der meldes ny ejer til Dansk Kabel TV. Når der meldes ejerskifte på aftalen spares der tilslutningsgebyret på kr. 595,-. Information om priser m.v. finder du ved at klikke her

 

VIGTIGT!

Når en bolig skifter ejer

I foreningens vedtægter §2, stk. 4, står der:

Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen.

ALTSÅ: Sælger eller sælgers ejendomsmægler skal oplyse foreningen om, hvem de nye ejere er.

Oplysningerne bruges bl.a. til, at en repræsentant fra bestyrelsen kommer og ønsker de nye ejere velkomne og udleverer en velkomst mappe.

Både Hedelyhaven og Søagerparken er bygget af det hedengang byggefirma Ernito A/S.

De er opført i perioden 1979-1984 og lanceret under navnet Succeshuse.

Husene havde oprindelig næsten samme indretning. I dag, så mange år efter, har mange husejere ændret på husenes indretning så næsten ingen af husene har den oprindelige indretning.

(Klik på den hvid tekst)