Telefon: 50 69 45 68

e-mail: bestyrelsen@ghsgreve.dk

P-pladser i Søagerparken

Parkeringspladserne i Søagerparken har status som privat fællesvej.

Af samme grund kan ingen gøre krav på en fast pakeringsplads i Søagerparken.

I begyndelsen af 80erne foreslog den daværende bestyrelse den viste fordeling af P-pladserne.

Den er som nævnt kun vejledende og bygger på velvilje fra brugernes side.