Telefon: 50 69 45 68

e-mail: bestyrelsen@ghsgreve.dk

Foto: Foreningen plejer at holde generalforsamlingen i Greve Borgerhus

Foreningens højeste myndighed

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Det er derfor vigtigt, at du deltager i generalforsamlingerne - for det er dem, der stemmer, som bestemmer.

 

Referat af den ekstraordinære generalforsamlingen 2022

Referat af Regnskabsgeneralforsamlingen 2022

Referat af Budgetgeneralforsamlingen 2021

Vedtægter

 

Foreningens økonomi

- Seneste regnskab

- Seneste YouSee regnskab

- Seneste budget

- Drift og vedligeholdelses plan

 

Kontingent for 2022:

3440,00 kr. pr. år fordelt på

1720,00 kr. i marts  og 1720,00 kr. i september

 

Skabelon til forslag til generalforsamlingen

Forslag, som ønskes behandlet på Regnskabsgeneralforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen@ghsgreve.dk eller afleveres til formanden Erik Jensen,

Søagerparken 67 - senest den 1. februar.

Forslag, som ønskes behandlet på Budgetgeneralforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen@ghsgreve.dk eller afleveres til formanden Erik Jensen,

Søagerparken 67 - senest den 1. august.