Telefon: 50 69 45 68

e-mail: bestyrelsen@ghsgreve.dk

Selvom du er ejer, må du ikke alt

Vi samler på gode håndværkere

Tip os, hvis du har haft en håndværker på besøg, som du gerne vil anbefale. Send en mail til bestyrelsen@ghs.dk

(Fliserens)

(Facadedøre i aluminium - evt. med finansiering)

Kontakt bestyrelsen hvis du har spørgsmål om hvad der kræver tilladelse.

Danmark er et land, der er styret af en hel del regler. Selvom du er ejer, er det ikke alt, man må som ejer. Det gælder særligt udendørs.

I lokalplan 12.08 er vores grundejerforening beskrevet.

Lokalplanen blev vedtaget af Greve Byråd d. 16. januar 1979. Der er sket meget siden 1979, også på materialeområdet, men lokalplanen er aldrig blevet ændret.

Selv om der er kommet mange spændende og vedligeholdelses frie materialer på markedet siden da, så gælder lokalplanen og dermed bilag 3 ikke desto mindre stadig.

Det er stærkt tilrådeligt at læse lokalplanen, inden man foretager større ændringer på sin matrikel, for selv om man står som ejer af hus og grund, kan man ikke bare gøre, som man har lyst til.

Hvis man ønsker at ændre noget på sin matrikel, måske sætte et hegn op af andet materiale end det, der er beskrevet i bilaget til lokalplanen, så skal man tage kontakt til Teknisk og Miljø for at forhøre sig, om det er OK at foretage den ønskede ændring.

Det skal vel at mærke ske, inden man foretager ændringen.

 

Lidt nyt

Lidt nyt er der dog sket, når det drejer sig om maling af hegn. Alle i vores grundejerforeningen har malet sine hegn sorte, og det må man godt - nu.

Om du så maler hvidt, gråt, grønt eller svenskrødt på indersiden af dit hegn mod din have, er der ingen, der blander sig, så længe det ikke kan ses udefra.

Hele idéen med en lokalplanen er, at foreningen skal se så estetisk ud som muligt - om du så kan lide det eller ej.